Tag: Amplifying

Czym NIE jest amplifying?

Rzadko piszę teksty, które z założenia mają być krytyczne. Nie lubię krytykować ani ludzi ani postaw. Wychodzę z założenia, że każdy ma prawo do własnej opinii i poglądów. Powoduje to, że świat jest różnorodny, a przez to piękny. Pod warunkiem oczywiście, że szanujemy tę różnorodność. Jednak jak wszystko na świecie, również moja niechęć do krytyki ma swoją granicę. W tym tekście chciałbym napisać kilka krytycznych słów dotyczących niektórych publikacji na…

Amplifying internetowy a realizacja celów kampanii marketingowej

Słowo Amplifying znaczy po polsku „wzmacniający”, „rozmawiający”. W kontekście działań internetowych, jest to wzmacnianie przekazu konkretnej marki, wzmacnianie jej zauważalności, wzmacnianie świadomości etc. Poprzez amplifying internetowy można więc rozumieć szereg działań marketingowych, które należy podjąć aby osiągnąć cel, który sobie stawiamy.     Wyróżnić tutaj możemy cele: Sprzedażowe – to główny cel wszystkich pozostałych działań, ponieważ w finalnym rozrachunku klientowi chodzi o zwiększenie sprzedaży; To cele, w których klientowi zależy…